Dowiedz się więcej

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), Global Service Sp. z o.o. wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.   

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („serwis”), których operatorem jest Global Service Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, ul. Podleśna 80, 05-230 Kobyłka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000466684 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000466684, NIP: 5252557756, REGON: 146754125.

Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty.
 3. W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe, jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 5. ”wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 6. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 9. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 

 • ZAKRES DANYCH

 

 1. Za pomocą technologii cookies Global Service Sp. z o.o. zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach.
 2. Gromadzone dane obejmują: adres URL witryny, którą użytkownik odwiedzał przed trafieniem na nasze strony internetowych, jak i adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na naszych stronach. Global Service Sp. z o.o. otrzymuje również informacje dotyczące adresu IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych
 3. Global Service Sp. z o.o. nie gromadzi w plikach „cookies” danych osobowych. Dane umożliwiające identyfikację Użytkowników nie są zbierane w tej technologii.

 

 • CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Global Service Sp. z o.o. jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach:

 

 1. optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
 3. analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie struktury i zawartość stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów;
 4. mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych;
 5. dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników;
 6. zapamiętania, czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści), bądź też jej nie wyraził.
 1. Global Service Sp. z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych

 

 • BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Wszystkie dane gromadzone przez Global Service Sp. z o.o. w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 2. Podmioty powiązane z Global Service Sp. z o.o., w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
 3. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ Global Service Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

 

 • METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik może kontrolować pliki cookies przez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia.
 2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika  w przeglądarce (z zastrzeżeniem pkt. 6) oraz nieusuwanie ich.
 3. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez Global Service Sp. z o.o. plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
 5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 6. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany stawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej..
 1. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
 2. W przypadku gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy Global Service Sp. z o.o. korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a Global Service Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika.

 

 • ZMIANA POSTANOWIEŃ

 

Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez Global Service Sp. z o.o. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

 

 • DANE KONTAKTOWE

 

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Global Service Sp. z o.o. polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt mailowy: pp@ochronalakieru.pl